امید؛ خیال خیر مشترک است در افق

این متن را در روزگاری می‌نویسم که امید کمرنگ شده، چراغی در اذهان نیست و خیال‌های رسیدن به آینده‌...

شهر و امکان تخیل فعال

توجه به نیرویی با نام خیال، ریشه در دستاوردهای ملت کوچک یونان دارد، آن‌جا که افلاطون در کتاب...

فلسفة سفر

نویسنده : محمد سالاری
«سفر مرحله‌ای از خود به در شدن است، برای یافتن من‌ی گسترده‌تر،  به...

کرانه‌های دانشگاه
کرانه‌های دانشگاه

فلورا عسکری‌زاده
دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

...