آخرین مطالب

بنیادهای فلسفی علم فرهنگ

آیین بزرگداشت و رونمایی از آخرین کتاب مرحوم محمدعلی مرادی شامگاه دیروز ۲ مهر در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم که با پخش کلیپی از زندگی محمدعلی مرادی و تجلیل از یاد او همراه بود، نعمت‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اسماعیل خلیلی، پژوهشگر در محل انتشارات علمی و فرهنگی، به نقد و بررسی این کتاب پرداختند و در پایان مراسم رونمایی انجام شد.

تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی

نخستین کتاب «محمدعلی مرادی» با عنوان «تفکر در تنگنا: جستارهایی در علوم فرهنگی» در نبود او، شنبه ششم مردادماه روانه کتابفروشی‌ها می‌شود.

فراخوان بزرگداشت ابراهیم ملک اسماعیلی

بیش از سده‌ای است که زبان فارسی جدید با چالش و ضرورت ترجمه رویارویی دارد و برای محمدعلی مرادی که پژوهشگر و دانش‌آموخته فلسفه بود ترجمه متن‌‏های اصلی فلسفی اهمیت داشت. او شش متن دوران جدید (سه کتاب از کانت، دو کتاب از هگل و یک کتاب از هایدگر) را بسیار مهم و حتی اساسی می‌دانست .

ادامه راه

درآمدی بر پدیدارشناسی نوین
درآمدی بر پدیدارشناسی نوین

احسان مروجی
دانش‌آموختۀ ‌دکتری فلسفه

در نومیدی پس از فیلسوف امید

رضا نساجی
پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی

فیلسوفی صمیمی و ماندگار
فیلسوفی صمیمی و ماندگار

مرضیه دافعیان
فوق لیسانس انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی، مؤسسۀ عالی بین‌الملل و توسعۀ ژنو